Spółka, historia

Vienna Development Spółka Akcyjna jest spółką z Grupy, która od 12 lat buduje i sprzedaje mieszkania we Wrocławiu i jego najbliższej okolicy.

Od 2007 roku Grupa zrealizowała 9 inwestycji deweloperskich. W ramach tych projektów Grupa wybudowała 16 933 m2 powierzchni użytkowej. W fazie projektowej są dwie inwestycje o powierzchni około 14 000 m2.

Mapa inwestycji Grupy

Zdjęcia zrelizowanych inwestycji znajdziesz tutaj.  

Inwestycje w liczbach*:

Kurkowa/Ptasia

8 767 m2/2019-2022

W planach Szczegóły
Polarna 10

873 m2/2019-2021

W planach Szczegóły
Rakowiecka 47

594 m2/2017-2019

Zrealizowana Szczegóły

Vienna Wysoka Park 2

1 500 m2/2015-2017

Zrealizowana Szczegóły
Vienna Ołtaszyn Classic

1 695 m2/2015-2016

Zrealizowana Szczegóły
Vienna Wysoka Park

2400 m2/2014-2015

Zrealizowana Szczegóły

Vienna Park 2

4 182 m2/2011-2013

Zrealizowana Szczegóły
Vienna Park

4 270 m2/2009-2012

Zrealizowana Szczegóły
Wiśniowe Sady

582 m2/2009-2010

Zrealizowana +

Villa Vienna

660 m2/2008-2009

Zrealizowana +
Szeregi Kiełczów

1 050 m2/2007-2008

Zrealizowana +
Łącznie

16 933 m2/2007-2019

Zrealizowane Zobacz

*stan na 31.12.2019 r.

 

Historia Grupy w skrócie

2007 Powołanie spółki Vienna Development spółka cywilna. Od początku działalności spółki, osobami zarządzającymi są Krzysztof Nikodem i Piotr Gizo. W kolejnych latach spółka funkcjonowała jako Vienna Development sp. z o.o., następnie jako Vienna S.A. Development sp. k., będąc spółką matką dla Vienna Development S.A. Obecnie akcjonariuszami spółki Vienna Development S.A. są bezpośrednio Piotr Gizo, Krzysztof Nikodem i Małgorzata Nikodem.
   
2007-2011 Powstanie pierwszych projektów deweloperskich: Szeregi Kiełczów, Villa Vienna, Wiśniowe Sady, o łącznej powierzchni 2 292 m2.
  Rozpoczęcie budowy osiedla Vienna Park - PUM 4 270 m2.
  Zakup gruntu pod kolejną inwestycję Vienna Park 2 w Kiełczowie pod Wrocławiem.
   
2011 Nabycie nieruchomości przy ul. Rakowickiej 47 we Wrocławiu.
   
2011-2013 Ukończenie budowy osiedla Vienna Park – PUM 4 270 m2.
  Budowa kolejnego osiedla Vienna Park 2 - PUM 4 182 m2.
  Zakup gruntów pod budowę osiedli Vienna Wysoka Park oraz Vienna Wysoka Park 2.
   
2014 Rozpoczęcie budowy osiedla Vienna Wysoka Park - PUM 2 400 m2.
  Zakup gruntu pod budowę inwestycji Vienna Ołtaszyn Classic.
  Zawiązanie Vienna Development S.A. (kapitał zakładowy 1 300 000 zł) - podmiotu finansującego przedsięwzięcia spółek celowych.
   
2015 Ukończenie budowy osiedla Vienna Wysoka Park.
  Rozpoczęcie budowy osiedli: Vienna Ołtaszyn Classic – PUM 1 500 m2, Vienna Wysoka Park 2 – PUM 1 695 m2.
  Zakup nieruchomości przy ul. Polarnej 10 we Wrocławiu.
  Podwyższenie kapitału zakładowego Vienna Development S.A. do kwoty 2 mln zł, następnie do kwoty 6,5 mln zł, a następnie podniesienie do kwoty 14 011 111 zł.
   
2016 Opłacenie kapitału zakładowego Vienna Development S.A. do kwoty 12 350 000 zł.
  Budowa osiedla Vienna Ołtaszyn Classic jest na ukończeniu.
  Uzyskanie pozwolenia na budowę inwestycji Rakowiecka 47.
  Emisja obligacji serii A i A1 na kwotę 3 458 000 zł.
  Wygranie przetargu na nieruchomość przy ul. Kurkowej/ul. Ptasiej 22 we Wrocławiu.
   
2017 Emisja obligacji serii A2 na kwotę 1 365 000 zł.
  Zakup nieruchomości przy ulicy Kurkowej/Ptasiej 22 we Wrocławiu , planowane PUM ok. 8200m2.
  Emisja obligacji serii A3 na kwotę 1 377 000 zł.
  Ukończenie budowy osiedla Vienna Ołtaszyn Classic.
  Rozpoczęcie budowy inwestycji przy ul. Rakowieckiej 47 we Wrocławiu.
  Ukończenie budowy osiedla Vienna Wysoka Park 2.
   
2018 Częściowy, przedterminowy wykup obligacji serii A, A1, A2, A3 o łącznej wartości nominalnej 914 000 zł.
  Uzyskanie pozwolenia na budowę inwestycji przy ul. Polarnej 10 we Wrocławiu (decyzja nieostateczna).
  Ukończenie sprzedaży lokali w inwestycji Vienna Ołtaszyn Classic.
   
2019 Ukończenie sprzedaży lokali w inwestycji Vienna Wysoka Park 2.
  Częściowy, przedterminowy wykup obligacji serii A, A1, A2, A3 o łącznej wartości nominalnej 1 587 000 zł.
  Ukończenie budowy inwestycji przy ul. Rakowieckiej 47 we Wrocławiu.
   
2020 Ukończenie sprzedaży lokali w inwestycji Rakowiecka 47.
  Uzyskanie pozwolenia na budowę etapu A inwestycji przy ul. Kurkowej/ Ptasiej - Kurkowa Micro Concept (decyzja ostateczna).

Znajdź mieszkanie, dom

Dostępnych: 9
Jesteś tutaj: StartSpółka, historia Góra strony

Warto przeczytać